Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links
Coöperatieve bedrijven
Niet iedereen kan zelfstandig een bedrijf runnen, ook in Nederland niet. Daarom zijn de weduwen, inmiddels
verenigd in coöperatieve ‘widow-groups’, met gezamenlijke bedrijven begonnen. Door samen te werken met een aantal weduwen in een bedrijfje kan er een inkomen worden verdiend. Begin 2016 waren er globaal de volgende bedrijven (vermeld per hoofddorp):


Ahero (1988): gezamenlijke voedselvelden, een maïsmolen, een zonnebloemoliepers, een eetkiosk, een farm, een naaiatelier, ploegbedrijven en handbediende waterputten.


Awasi (1994): gezamenlijke voedselvelden, een maïsmolen, naaiateliers, timmerwerkplaats, ploegbedrijven,
een broodoven en een Guesthouse.


Nyamonye (1998)
: gezamenlijke voedselvelden, eetcafés, een maïsmolen, ploegbedrijven en verhuur stoelen.


In Masogo (2002) zijn vooral agrarische bedrijven actief. Inmiddels is er ook een eetcafé, een hal, eetkiosken, een maïsmolen, een naaiatelier, een broodoven en ploegbedrijven.


Op het Mageta-eiland (2004) zijn voedselvelden, een ploegbedrijf en er is een eetcafé, een eetkiosk en een naaiatelier.

bedrijventerrein Ahero

bedrijventerrein Ahero

maismolen Ahero

maismolen Ahero


ploegbedrijf

ploegbedrijf

eetkiosk Mageta eiland

eetkiosk Mageta eiland


eetkiosk Masogo

eetkiosk Masogo

In Bondo (2006) zijn voedselvelden, eetcafés, een eetkiosk, een ploegbedrijf en er is een broodoven.


In Reru (2006) zijn voedselvelden, een eetcafé, een ploegbedrijf en er worden stoelen verhuurd.


In Ojolla (2009) is een naaiatelier en een broodoven.


In ALendu (2010) is een voedselveld, een eetcafé en een broodoven.


ananasveld

ananasveld


arrowroot

arrowroot


cassave

cassave

suikerrietveld

suikerrietveld


rijstveld

rijstveld


rijst "kloppen"

rijst "kloppen"

In Nduru (2010) is een voedselveld en een eetcafé.


In Siaya (2013) is een gehuurd voedselveld.


In Katito (2014) is een voedselveld.


In Obambo (2014) is een waterput en stoelverhuur.

eetcafé Ojolla

eetcafé Bondo


eetcafé Alendu

eetcafé Alendu

broodbakoven

broodbakoven


naaiatelier

naaiatelier

stoelverhuur

stoelverhuur


waterput

waterput

terug naar boven