Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


“GEEF ONS DE KANSEN; WIJ MAKEN ER WERK VAN”                Laatst bijgewerkt  op 1-11-2019

 

 Impressie feest 30 jarig bestaan Kenya Project
Dat zeggen “onze” 1600 weduwen in de dorpen in Kenia
waar het Kenya Project actief is in 2018:
Ahero 1988, Awasi 1994, Nyamonye 1998, Masogo 2002,
Mageta 2004, Bondo 2006, Reru 2006, Ojolla 2009,
Alendu 2010, Nduru 2010, Siaya 2013, Katito 2014
Obambo 2014, Kogola 2018 en Madiany 2018.Het Kenya Project is in 1988 in Etten-Leur gestart door een jonge Nederlandse weduwe Rentia Krijnen-Hendrikx. Zie: ontstaan project.
Doel: Werkgelegenheid bieden aan veelal jonge weduwen van de Luo-stam in West-Kenia rond het Victoriameer die niet vererfd willen worden, omdat dit vaak leidt tot misbruik. Er wordt structurele hulp geboden aan deze vrouwen en hun kinderen. In het boek ‘Weerbarstig erfgoed’ van Sieth Delhaas wordt ingegaan op de praktijk van de weduwenvererving. Het Kenya Project werkt vraaggestuurd en maakt deels gebruik van microfinanciering. De vrouwen bedenken zelf hoe ze hun bestaan kunnen verbeteren. Tijdens onze zelfbetaalde werkbezoeken bespreken we deze plannen en worden de gerealiseerde projecten bezocht. In Nederland zamelen we geld in om de plannen te kunnen ondersteunen. Dit kan gaan om individuele bedrijven en coöperatieve bedrijven.

ploegbedrijf

ploegbedrijf


begroeting door de weduwen

guesthouse Awasi


Denk aan eetcafés, maïsmolens, winkeltjes, naaiateliers, verhuurbedrijfjes, ploegbedrijven, koeienprojecten en akkerbouw.

Hier komen ook nieuwe projecten uit voort, zoals voedselvelden, geiten- en kippenhouderijen, bomenkwekerij, zeepmakerij. Het grootste bedrijf van het Kenya Project is het guesthouse in Awasi.guesthouse 2006


Naast bedrijven worden er voor de weduwen en hun kinderen nieuwe hutten gebouwd en hutten opgeknapt. Graag dragen we ook bij aan de scholing van de kinderen met ons schoolfonds.
Om afgunst te voorkomen wordt er per dorp minstens één project gesteund ten behoeve van de gemeenschap. Een paar voorbeelden van de gerealiseerde gemeenschapsprojecten vindt u ook op deze website. Een belangrijke is een waterbron (borehole) van 166m diep in de plaats Awasi.

opgeknapte hut


schoolkinderen

Momenteel zetten zich ongeveer 21 enthousiaste vrijwilligers in voor dit project, waaronder het vijfkoppige bestuur. Het beleidsplan geeft richting aan onze activiteiten.
Op de website kunt u de uitgevoerde activiteiten en reisverslagen vinden.
Ook worden de plannen voor Kenia gepresenteerd, die wij dit jaar hopen te realiseren.
Het Kenya Project is regelmatig te zien op markten en braderieën.
Duka matin is het vaste verkooppunt (Stationsstraat 60) te Etten-Leur met curiosa, tweedehands artikelen en zelfgemaakte producten als kaarsen en jam en zorgt mede voor ons gezicht naar buiten.
Ook kunnen bezoekers hier informatie krijgen over het Kenya Project, de werkwijze en donaties.

lentefair Oudland 2016

Lentefair Oudland 2016


Duka Matin met vrijwilligers

Duka Matin met enkele vrijwilligers januari 2015

Op aanvraag worden presentaties verzorgd om u een beeld te geven over de activiteiten in Kenia.
Het Kenya Project is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is daardoor een aftrekpost voor uw belastingen.


terug naar boven