Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Individuele bedrijven / microfinanciering
Het eerste doel van het Kenya Project is: een zelfvoorzienend bestaan voor vrouwen die niet (meer) vererfd willen worden. Het verschaffen van startgeld (micro-krediet) voor een eigen bedrijf stond vanaf het begin centraal. Dit is een lening die terugbetaald moet worden aan de centrale pot.


In Ahero is het project begonnen met ƒ 1000,- per jaar. Hiervan begonnen 10 - 15 vrouwen met een bedrijfje.
In 1994 kwam Awasi als tweede dorp erbij. Ook weer met ƒ 1000,- per jaar. In 1998 werd er, via de Nederlandse Mill Hill-father Gerard Kraakman begonnen in Nyamonye. Achtereenvolgens startten we de microfinanciering in alle nieuwe dorpen.

geiten

koe

Soorten bedrijfjes: een geit, een koe, waarvan het eerste jonge dier als afbetaling aan een volgende vrouw gegeven wordt. Ook zaaigoed voor het eigen stukje grond dient als startkapitaal. Inmiddels zijn er honderden koeien in de dorpen met vele honderden kalveren.
Naaimachines als start voor kleine ateliers hebben reeds voor veel vrouwen inkomen opgeleverd.


Vanaf 2003 - 'merry-go-round ': De winst van de coöperatieve bedrijven wordt nu uitgekeerd aan de vrouwen om zelf een bedrijfje te kunnen beginnen. Als in een draaimolen ('merry-go-round') komt elke weduwe aan bod om een eigen bedrijf te starten.

bijen
kippen

STAPPEN tot de huidige Microfinanciering in Kenia:


Begin 2009 werd een nieuwe impuls gegeven aan de  microfinanciering in verband met de viering van het
twintigjarig bestaan van het bedrijvenproject. Het Kenya Project bood als jubileumcadeau in 58 dorpjes aan om groepjes van zes vrouwen samen ksh 3.000 (= € 30,-) als beginkapitaal te schenken. 


Individuele bedrijfjes ontstaan vaak vanuit de vergaderingen van de weduwen zelf. Bijvoorbeeld; een weduwe is altijd al handig geweest in het maken van potten, kan goed manden vlechten, touw maken, kan naaien op een machine enz. Als er een mogelijkheid is hier geld mee te verdienen, dan is er ook vaak geld nodig om er een bedrijfje mee op te zetten.
Hiermee werden hun plannen gerealiseerd zoals: het naaien van schooluniformen of kleding, handel in bonen of maïs, kweken van groenten, het maken van zeep, manden, yiko's (= kookkacheltjes die 60% hout besparen) enz.


Na driemaal een tussentijdse check werd na een jaar het resultaat bekeken. Het startkapitaal van 58 maal ksh 3.000 is ksh 174.000 was opgelopen tot maar liefst ksh 407.447. Het was dus meer dan verdubbeld! Natuurlijk waren er onderling grote verschillen. Enkele groepjes hadden nauwelijks winst gemaakt en enkele hadden het verdrievoudigd.
Het startkapitaal ksh 174.000 (ongeveer € 1740,-) komt telkens weer vrij en wordt opnieuw uitgezet binnen de groepen weduwen. De organisatie in Kenia regelt het proces geheel zelf, waaronder de besteding van de winsten.

winkeltje bij eetcafé

Een voorbeeld hiervan is dit winkeltje dat aan een eetcafé is gebouwd.


In 2016 werken alle dertien dorpen op deze wijze zelfstandig met microfinanciering.


terug naar boven