Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Jaarplan 2019 n.a.v. de hulpvragen van de weduwenorganisatie in Kenia:

€    20,-
€    34,-
€    35,-
€    50,-
€    60,-
€   100,-
€   150,-
€   180,-
€   200,-
€   284,-
€   850,-
€ 1.100,-
€ 1.250,-
€ 1.350,-
€ 3.000,-

Bijdrage basisschool laatste jaar (52 x)
Dakgoot met regenton bij hut (40 x)
Schaap (20 x)
Geit (20 x)
Varken (2 x)
Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO (182 x)
Schoolgeld 4e klas VO (66 x)
Ezel (2 x)
Koe (20 x)
Nieuwe hut met dakgoot en regenton of 2 hut reparaties (30 x)
Broodbakoven (2 x)
Ossen 4 stuks, ploeg en stal (1 x)
Kippenfarm met 50 kippen (1 x)
Verhuurbedrijfje zware tent met 50 stoelen (4 x)
Coöperatief voedselveld (2 x)


Toelichting:
Bij de groepen waar het wat beter gaat laten we de weduwen aan de prioriteit 1 (core business) doelstellingen een bijdrage leveren van 10%. Echter op diverse plaatsen is dit nog niet het mogelijk. Daarnaast is de maximale bijdrage vastgesteld op € 200,-
Waar mogelijk laten we de weduwen ook een bijdrage leveren aan de prioriteit 2 (Necessary) doelstellingen.
Voor het schoolgeld wordt in het geheel geen bijdrage gevraagd.Werkwijze van het Kenya Project in Kenia
Meestal twee keer per jaar bezoeken enkele bestuursleden uit Nederland de projecten. De weduwen hebben zich geregistreerd en verenigd in coöperatieve groepen. Ze geven inzage in de boekhouding van de projecten waarin ze werken en verantwoorden zich voor het gevoerde beleid en beantwoorden vele vragen.


Vaak zijn er winsten behaald. Een deel daarvan wordt als loon uitbetaald, een ander deel reserveert men voor onderhoud en/of aankoop van nieuw materiaal of grondstoffen. Het derde deel wordt gebruikt om samen met de in de nabijheid gelegen subdorpjes weer nieuwe kleine projecten op te zetten.


Voorbeelden: kippen- en geitenprojecten, katoen-, rijst- of bomenkweekvelden of brood- en pottenbakkerijtjes enz. Op deze laatste activiteiten zijn de weduwen vaak bijzonder trots. Ze zouden graag zien dat bij elk bezoek deze nieuwe activiteiten worden bekeken. Vaak lukt dat niet helemaal, gezien de tijd, maar we laten hen meestal kiezen waar we wel heen gaan. Van de overige projecten krijgen we dan het verslag in de algemene vergadering per dorp. Bij deze vergaderingen worden aan het bestuur in Nederland ook de nieuwe plannen voor de toekomst ter beoordeling en goedkeuring aangeboden.