Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


FinanciŽle verslagen
Het Kenya Project hecht er grote waarde aan om open en transparant te zijn en te blijven.
Daarom hebben we naast het financieel verslag van het laatste jaar ook de verslagen van de laatste drie jaar opgenomen. Tevens maken we vanaf 2016 een officiele jaarrekening conform RJ650.
Door te klikken op de link wordt het financiŽle verslag of de jaarrekening als PDF geopend.
GeÔnteresseerden kunnen bovendien de voorgaande verslagen opvragen.Financieel verslag van het laatste jaar

•    Jaarrekening 2023
•    Financieel overzicht 2023


Financieel verslag drie jaren daaraan voorafgaand

•    Jaarrekening 2022
•    Financieel overzicht 2022

•    Jaarrekening 2021
•    Financieel overzicht 2021

•    Jaarrekening 2020
•    Financieel overzicht 2020