Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


“GEEF ONS DE KANSEN; WIJ MAKEN ER WERK VAN”                Laatst bijgewerkt  op 09-05-2024

 

 Impressie feest 30-jarig bestaan Kenya Project in augustus 2018.
"Geef ons de kansen; wij maken er werk van"         

Dat zeggen 'onze' honderden weduwen in de dorpen in Kenia waar
het Kenya Project nog actief is in 2022:
Mageta 2004, Bondo 2006, Reru 2006, Ojolla 2009, Alendu 2010, Nduru 2010, 
Siaya 2013, Katito 2014, Obambo 2014, Kogola 2018 en Madiany 2018.         

De 'Selfhelpgroups' in de dorpen Ahero (1989), Awasi (1994), Nyamonye (1998), Masogo (2002) en Mageta (2004) zijn inmiddels zelfstandig. Ze worden nog wel bezocht, maar slechts voor zover de weduwen dat zelf als prettig ervaren. Ook in de dorpen Bondo, Reru en Ojolla zijn de weduwen al redelijk zelfstandig. Daarom zijn we ook daar gestart met een geleidelijke afbouw van onze financiŽle ondersteuning. In het dorp Bar Korwa (2002) zijn we in 2015 gestopt omdat het bestuur een eigen koers ging varen op onze kosten.


Het Kenya Project is in 1988 in Etten-Leur gestart door een jonge Nederlandse weduwe Rentia Krijnen-Hendrikx. Zie: ontstaan project.
Doel: Werkgelegenheid bieden aan veelal jonge weduwen van de Luo-stam in West-Kenia rond het Victoriameer die niet vererfd willen worden, omdat dit vaak leidt tot misbruik. Er wordt structurele hulp geboden aan deze vrouwen en hun kinderen. In het boek ‘Weerbarstig erfgoed’ van Sieth Delhaas wordt ingegaan op de praktijk van de weduwenvererving. Het Kenya Project werkt vraaggestuurd en maakt deels gebruik van microfinanciering. De vrouwen bedenken zelf hoe ze hun bestaan kunnen verbeteren. Tijdens onze zelfbetaalde werkbezoeken bespreken we deze plannen en worden de gerealiseerde projecten bezocht. In Nederland zamelen we geld in om de plannen te kunnen ondersteunen. Dit kan gaan om individuele bedrijven en coŲperatieve bedrijven.

ploegbedrijf

ploegbedrijf


begroeting door de weduwen

guesthouse Awasi


Denk aan eetcafťs, maÔsmolens, winkeltjes, naaiateliers, zeepmakerijen, ploegbedrijven, verhuurbedrijfjes, voedselvelden, kippenfarms, bomenkwekerijen, watervoorzieningen, pakezels met kar en sinds 2019 ook een varkensfarm.

Ook staat er in Awasi een guesthouse van het project.guesthouse 2006


Naast bedrijven worden er voor de weduwen en hun kinderen nieuwe hutten gebouwd en hutten opgeknapt. Ook dragen we bij aan de scholing van de kinderen met ons schoolfonds. Een dier kan vaak het leven van een weduwe een stuk gemakkelijker maken. Daarom verstrekken we ook koeien, schapen en geiten.
Om afgunst te voorkomen wordt er per dorp zo mogelijk een project gesteund ten behoeve van de gemeenschap. Een paar voorbeelden van de gerealiseerde gemeenschapsprojecten vindt u ook op deze website. Een belangrijke is een waterbron (borehole) van 166 meter diep in de plaats Awasi.

opgeknapte hut


schoolkinderen

Het bestuur bestaat uit 4 enthousiaste vrijwillers. Het beleidsplan geeft richting aan onze activiteiten.
Op de website kunt u de uitgevoerde activiteiten en reisverslagen vinden.
Ook worden de plannen voor Kenia gepresenteerd, die wij dit jaar hopen te realiseren.
Het Kenya Project was regelmatig te zien op markten en braderieŽn, maar is daar na het opheffen van de winkel in 2022 mee gestopt.
Duka matin was het vaste verkooppunt in Etten-Leur met kunstnijverheid uit Kenia, curiosa, tweedehands spulletjes en zelfgemaakte producten als kaarsen, tassen en jam en zorgt mede voor ons gezicht naar buiten.
Ook hier konden de bezoekers informatie krijgen over het Kenya Project, de werkwijze en donaties.

Eventing

Eventing Etten-Leur 2019               


Duka Matin

Duka Matin (het projectwinkeltje)

Op aanvraag worden presentaties verzorgd om u een beeld te geven over de activiteiten in Kenia.
Het Kenya Project heeft het CBF-keurmerk en is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is daardoor een aftrekpost voor uw belastingen.

terug naar boven