Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Links
Het Kenya Project heeft geen officiŽle binding met andere projecten, maar er zijn wel instanties / bedrijven waar wij met enige regelmaat geld van ontvangen.
Indien deze het op prijs stellen, worden ze hier vermeld.


Daarnaast zijn er enkele instanties waarmee het Kenya Project een goede relatie heeft.


Door te klikken op de naam (link) komt u op hun website.

Carolusgulden


Carolusgulden

Homico


Homico
Keniawinkeltje Prinsenbeek


Keniawinkeltje Prinsenbeek

Partin


Partin