Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
·   coöperatieve bedrijven
·   individuele bedrijven
·   huttenbouw
·   schoolfonds
·   microfinanciering

Algemene informatie
·   jaarplan
·   activiteiten
·   reisverslagen
·   financiële verslagen
·   werkwijze en donaties
·   beleidsplan
·   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Microfinanciering
Het verschaffen van startgeld (microkrediet) voor een eigen bedrijfje stond vanaf het begin van het Kenya Project centraal. Nu is het vooral bekend onder de naam microfinanciering. Met het twintigjarig bestaan werd een extra impuls gegeven aan microfinanciering. Het Kenya Project schonk als jubileumcadeau in 58 dorpjes aan diverse groepjes van zes vrouwen een beginkapitaal. Bij de start van elk nieuw dorp doen we dit nog steeds. Diverse groepjes van zes weduwen ontvangen startgeld. Na één jaar beoordelen we de resultaten en bepalen we of en zo ja met wie we door kunnen gaan.

Boomkwekerij


Zeepmakerij

Hoe werkt microfinanciering?
Het doel is dat de weduwen het ontvangen geld weten te vermeerderen, zodat ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Daarvoor zijn vele mogelijkheden, maar het is zeker afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden hoe ze dat kunnen doen. B.v Ze kopen klei en maken daar potten van; ze kopen riet en maken er matten van; ze kopen oude autobanden en maken daar schoenen van; ze kopen plastic stroken en maken er manden van; waar klei zit maken ze stenen maar kopen ze hout om de stenen te kunnen bakken enzovoort.
De geproduceerde artikelen worden weer verkocht. Dat kan ook gelden voor producten die ze in hun tuintje hebben laten groeien en soms voor fruit. Enkelen zijn zo handig dat ze iets kopen en het vervolgens weer duurder verkopen. Dat kan b.v. met maïs.
Het probleem is eigenlijk simpel, er is vaak geen geld om de eerste aankoop te doen. Het project stelt daarom startgeld beschikbaar. Bij aanvang wordt aan een groep van zes weduwen 3.000 KES (ongeveer € 30,-) ter beschikking gesteld. Dat geld wordt verdeeld, dus € 5,- per persoon. Wij volgen wat ze ermee gaan doen.
Na één maand moet het geld met 10% rente terug naar de Keniaanse coördinator worden gebracht. Praktisch betekent dit, dat de € 30,- vermeerderd met 10% reeds € 33,- is geworden.
Die 10% is dus 120% op jaarbasis! Het klinkt voor ons ongelooflijk, maar dit werkt echt zo. Sterker nog, ze doen dit omdat ze er zelf dan ook nog het nodige aan over houden. De € 33,- wordt door de coördinator weer verdeeld onder dezelfde zes weduwen, waarbij dat niet recht evenredig hoeft te zijn. Dus kan er b.v. één weduwe € 8,- krijgen en de andere vijf weduwen elk € 5,-. Dat bepalen ze zelf. Maar weer een maand later moet iedere weduwe het ontvangen bedrag met 10% rente terugbetalen.
In dit voorbeeld betaalt de ene weduwe € 8 + 10% = € 8,80 terug en de rest € 5,- + 10% = € 5,50. Daarmede wordt het nieuwe totaal € 36,30.  Dat proces herhaalt zich elke maand. Na één jaar is het bedrag reeds € 85,59. Op het moment dat het gezamenlijke bedrag te hoog wordt, overleggen ze om een deel te besteden. Dat kan zijn, iets gezamenlijks voor de groep of er wordt een gedeelte aan deze zes weduwen uitgekeerd. Vervolgens gaan ze weer door met het resterende kleinere bedrag.

Bijenhouderij


stenen

Voor het bestuur van het Kenya Project is zo vrij snel duidelijk welke weduwen bereid zijn te werken. Dat zijn de weduwen met wie wij dan de grotere projecten kunnen gaan opzetten. De groepen gaan naast hun nieuwe projecten gewoon door met deze microfinanciering omdat het werkt.

We krijgen soms de vraag, gaat dit terugbetalen wel eens fout? Ja dat kan. Als een weduwe haar startgeld niet terugbrengt. Maar het risico voor het Kenya Project is heel beperkt. Immers, als alle vijf de weduwen hun startgeld niet terugbrengen zijn we € 30,- kwijt. Overigens is dat nog nooit gebeurd. Maar het gebeurt echt wel eens dat een weduwe haar geleende geld niet terugbetaalt. Dan krijgt ze de gelegenheid dat alsnog binnen een bepaalde tijd te doen, soms zelfs met een boete. Betaalt ze niet terug dan wordt ze uit de groep verwijderd en wordt aangifte gedaan van diefstal. Al met al een succesvolle manier om met weinig middelen veel verschil te maken.


terug naar boven