Erkenningspaspoort

English summary

Home

Actueel nieuws

Projecten
∑   coŲperatieve bedrijven
   individuele bedrijven
∑   huttenbouw
∑   schoolfonds
∑   microfinanciering

Algemene informatie
∑   jaarplan
∑   activiteiten
∑   reisverslagen
∑   financiŽle verslagen
∑   werkwijze en donaties
∑   beleidsplan
∑   nieuwsbrieven

Duka matin

Contact / info bank

Links


Jaarplan 2024 n.a.v. de hulpvragen van de weduwenorganisatie in Kenia:
(hierbij is uitgegaan van een wisselkoers van 1 euro is 135 ksh)

€        7,- Stoelen voor verhuur (100x)
€      27,- Dakgoot met regenton bij hut (12x)
€      30,- Schaap (19x)
€      37,- Geit (21x)
€      96,- Schoolgeld 1e, 2e en 3e klas VO (97x)
€    133,- Schoolgeld 4e klas VO (37x)
€    148,- Koe (20x)
€    259,- Nieuwe hut met dakgoot en regenton of 2 hut reparaies (23x)
€    430,- Eigendomsbewijs van de grond; title deeds / green cards (5x)
€    519,- Keukengerei (1x)
€    593,- Twee ezels met kar (1x)
€    593,- Borduurmachine (1x)
€    630,- Tent decoratie (1x)
€    741,- Enkele kleine projectjes (onvoorzien)
€    963,- Electrische maismolen (2x)
€ 1.111,- Verhuurbedrijfje zware tent met 50 stoelen (2x)
€ 2.963,- CoŲperatief voedselveld (1x)
€ 4.074,- Community centre Stenen gebouw (1x)

Toelichting:
Bij de groepen waar het wat beter gaat laten we de weduwen aan de prioriteit 1 (Core business) doelstellingen een bijdrage leveren van 10%. Soms vertrekken we een lening voor enkele jaren.
Waar mogelijk laten we de weduwen ook een bijdrage leveren aan de prioriteit 2 (Necessary) doelstellingen.
Voor het schoolgeld wordt in het geheel geen bijdrage gevraagd.


Wisselkoersverschil
Uw giften zijn in euro's en wij betalen de weduwen in Keniaanse shillings. De geldwisselkoers varieert soms behoorlijk. Daarom gaan wij er in het begin van het jaar vanuit dat ťťn Euro 135 Keniaanse shilling is.


Werkwijze van het Kenya Project in Kenia
Twee keer per jaar bezoeken enkele bestuursleden uit Nederland de projecten. De weduwen hebben zich geregistreerd en verenigd in coŲperatieve groepen. Ze geven inzage in de boekhouding van de projecten waarin ze werken en verantwoorden zich voor het gevoerde beleid en beantwoorden vele vragen. Tijdens deze bezoeken bekijken we alle prioriteit 1 (Core business) projecten van het lopende jaar. Ook worden zo veel mogelijk de prioriteit 2 (Necessary) projecten bezocht. Wij vinden dit noodzakelijk als verantwoording naar de donateurs, maar anderzijds willen de weduwen bijzonder graag alles tonen. Liefst zouden ze hebben dat we ieder huis, maar ook iedere koe, geit en schaap bezoeken. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Wel bekijken wel alle financiŽle verantwoordingen. Tijdens de bezoeken is er altijd een vergadering met de coŲrdinatoren en voorzitters. In deze vergadering worden we bijgepraat over alle ontwikkelingen. In september / oktober wordt tevens besproken wat de behoeften voor het volgende jaar zijn.